צרו קשר

מדיניות פרטיות

להלן מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר האינטרנט )"האתר"( של חברת עתידים חברה לתעשיות
עתירות מדע בע"מ )"החברה"(.
מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד
משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש
באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
על ידי השימוש באתר הינך מאשר כי אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.
1 .המידע הנאסף
בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך,
כתובת דואל שלך וכיו"ב )"מידע אישי"(. מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר מרצונך ובהסכמתך,
אף שלא חלה עליך חובה חוקית למוסרו. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר
ביחד עם פרטיך. מידע מסוג זה כולל, בין היתר, מידע סטטיסטי.
החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה
עושה בהם. לדוגמה, מידע או פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת
האינטרנט ממנה נכנסת לאתר )IP ,)פרטים לגבי המחשב שבאמצעותו גלשת באתר וכיו"ב.
2 .מאגר המידע
כל מידע אשר נמסר על ידך באתר ו/או נאסף על ידי החברה באמצעות האתר נשמר במאגר/י מידע
של החברה )"מאגר המידע"( בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981"( חוק הגנת
הפרטיות"(.
3 .שימוש במידע
השימוש במידע הנאסף על ידי החברה כאמור נעשה על פי מדיניות זו ובהתאם להוראות הדין.
השימוש במידע יתבצע לצורך המטרות הבאות:
1.3 .כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
2.3 .תפעולו התקין של האתר.
3.3 .שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים או תכנים חדשים או ביטול
שירותים או תכנים קיימים בהתאם לדרישות המשתמשים.
4.3 .התאמת השירותים באתר להעדפותיך, לרבות באמצעות יצירת פרופיל לקוח וניטור
הפעולות באתר.
5.3 .משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה.
6.3 .הנגשת פרסומות של החברה אשר מותאמות אישית אליך.
7.3 .ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה
אותך אישית.
8.3 .יצירת קשר איתך במקרים בהם החברה תהא סבורה שקיים צורך בכך.
Cookies קבצי. 4
באתר נעשה שימוש בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים
סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, הנגשת פרסומות המותאמות להעדפותיך,
התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
קבצי Cookies הינם קבצים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר
באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע
בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אתה יכול בכל עת לחסום או
למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל השמירה 

הדרך לטופ מתחילה כאן ! השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

Scan the code